در شهر تهران

سیم کارت اعتباری تلفن ثابت تا پایان سال جاری ارائه می شود

موبنا- مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران با اشاره به آماده بودن تجهیزات فنی سیم کارت اعتباری تلفن ثابت در تهران ،گفت: این سیم کارت تا پایان سال جاری در شهر تهران ارائه می شود.

محمد روح اللهی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با بیان اینکه شرکت مخابرات تهران در مرحله خریداری تجهیزات این سرویس است، گفت :هم اکنون تجهیزات سفارش داده شده و تا پایان سال راه اندازی می شود .
وی سیم کارت اعتباری تلفن ثابت را یکی از سرویس های شبکه هوشمند استان تهران دانست و گفت: پیش بینی هایی برای تعرفه های استفاده ازاین سرویس صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران افزود: معمولا تعرفه های سرویس های اعتباری از سرویس های ثابت گران تر خواهد بود که این موضوع درتعرفه سیم کارت اعتباری تلفن همراه گنجانده شده است.
وی خاطر نشان کرد: در ابتدا اولویت ارائه سیم کارت اعتباری تلفن ثابت شهر تهران است و در صورت بازار مناسب ، این نوع سیم کارت درسایر شهرهای تهران نیز ارائه می شود.
روح الهی با اشاره به بررسی های صورت گرفته درباره استقبال از سرویس کارت اعتباری تلفن ثابت  گفت:ارزیابی ها نشان می دهد که بازارمناسبی برای سرویس اعتباری تلفن ثابت وجوددارد.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران با بیان اینکه مخابرات تجهیزات  شبکه IN و سرویس تلفن ثابت اعتباری را از کشورهای خارجی خریداری نمی کند، گفت: طرف قراداد مخابرات  استان تهران شرکت های داخلی است که هر کدام دارای کنسرسیوم های مجزای خود هستند. 
به گزارش موبنا خط اعتباری تلفن ثابت همانند تلفن اعتباری تلفن همراه عمل می کند ومشترک پیش ازمکالمه  باید کارکرد خود را پرداخت کند
پیش از این مسئولان  مخابرات اعلام کرده بودند که احتمال ارائه این نوع سیم کارت با اعتبارهای مختلف نیزوجود دارد وهزینه نصب هر خط تلفن ثابت اعتباری حدود 10هزار تومان است.
117/20