انتقادهای مردمی روزنامه های امروز

روزنامه اطلاعات به نقل از یک مشترک نوشت : " حدود هشت ماه پیش از شرکت ایرانسل با ما تماس گرفتند و نشانی ما را پرسیدند ، تا گوشی تلفن همراه را که برنده شده بودیم ، برایمان بفرستند ، اما تاکنون از ارسال این جایزه خبری نشده است و هر چند هم که با تلفن اعلام شده تماس می گیریم ، کسی پاسخ نمی دهد . "

روزنامه زمان به نقل از یک مشترک نوشت :
” امسال شرکت پست برای پرداخت هزینه صندوق های خصوصی پست روش پر دردسری را به اجرا گذاشته و صاحبان صندوق ها ناچارند برای پرداخت اجاره بهای صندوق ، در صف بانک ها قرار بگیرند در حالی که سال های گذشته این اجاره بها به طور مستقیم به شعبه ها یا دفاتر پست تحویل می شد و این همه گرفتار چرخه کاغذ بازی نبود . “
  روزنامه آفتاب  به نقل از یک مشترک نوشت :
” من نمی دانم حرف مردم را چطور به گوش مسولان برسانیم . 7،8 روز است اس ام اس ها را قطع کردند . شما که این قدر شجاعت و جرات دارید چرا این کارها را می کنید؟”