معاون وزیر ارتباطات در گفت وگو با موبنا:

دیتاسنتر ملی یک ماه آینده اجرایی می شود

موبنا- معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل وزیر ارتباطات، از آماده شدن اسناد مناقصه دیتاسنترملی خبر داد و گفت: تا یک ماه آینده برنده این مناقصه انتخاب می شود.

کمال محامدپور در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا، اظهار داشت: پیش نویس اسناد مناقصه پروژه مرکز داده ملی (دیتاسنتر) توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران آماده شده و بزودی به شرکت ارتباطات زیرساخت برای برگزاری مناقصه ارسال می شود.
وی گفت: تاکنون 10شرکت داخلی آمادگی خود را برای حضور در مناقصه این طرح ملی اعلام کرده اند اما در نهایت طبق اسناد مناقصه، این پروژه به یک شرکت واگذار خواهد شد.
پیش از این نیز سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران به موبنا گفته بود که مناقصه طرح دیتا سنترملی بصورت RFQ در فاز اول انجام شده و با شرکت هایی که آمادگی خود را در این طرح اعلام کرده بودند تعاملاتی صورت گرفت.
به گفته عباس ظریفکار حدود 10شرکت داخلی در فاز RFQ پروژه دیتاسنتر ملی مستندات خود را ارائه داده اند که پس از بررسی این مستندات ، مذاکرات برای پیاده سازی این طرح وارد فاز اجرایی می شود .
دیتا سنتر (IDC ) به مجموعه ای از سرویس دهنده ها ، زیرساختارهای ارتباطی و تجهیزات دسترسی گفته می شود که برای ارائه ، نگهداری و پشتیبانی از میزبانی سرویس های اینترنتی بکار گرفته شده اند .
با اجرای دیتاسنتر ملی میزبانی وب سایت های ایرانی در داخل کشور انجام خواهد شد.
128/20