نگاهی به بازار سیمکارت در هفته ای که گذشت

موبنا- بازار سیمکارت در هفته منتهی به چهارم تیر ماه به دلیل کاهش خریدوفروش در رکود ماند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، بازار سیمکارت های دائمی همراه اول در حالی دچار رکود بود  که در اواسط هفته گذشته ، فروشندگان برای فروش بهتر این نوع سیمکارت ها مجبور به تعدیل قیمت آن تا سقف 15 هزار تومان شدند.
طی هفته ای که گذشت تنها سیمکارت های اعتباری به دلیل برخورداری از هزینه پایین با تقاضای عموم مشتریان روبرو شد.در این هفته بهای سیمکارت صفر همراه اول با کد “2” و”3″ و “4”، 560 ، 460 و 330 هزار تومان و کدهای پنج و شش و هفت و هشت 330  ، 325 ، 305 و 300 هزار تومان هزار تومان فروخته شد.
در بازار سیمکارت های کار کرده همراه اول با کد “1” و “2” و “3” و “4” به بهای 530، 355،310 ، 240 هزار تومان و کدهای پنج و شش و هفت و هشت نیز به نرخ 235، 225 ، 215 و 195 هزار تومان به فروش رسید.
در بازار آزاد سیمکارت های اعتباری همراه اول ، ایرانسل و تالیا به بهای  30 ، 7 و 12 هزار تومان در بازار آزاد سیمکارت به فروش رسید.
بیش از 45میلیون سیمکارت توسط سه اپراتور ملی همراه اول ، تالیا و ایرانسل عرضه شده است که بیش از دو سوم از این تعداد، سیمکارت اعتباری است.
129/20