مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با موبنا:

تعیین تکلیف افزایش تعرفه مکالمه تلفن همراه و ثابت تا شهریورماه

موبنا- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: طبق ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور، تغییرات مدنظر دولت در قیمت های پایه مانند تعرفه مکالمات تلفن همراه و ثابت باید تا شهریورماه به مجلس ارائه شود.

صابر فیضی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: در زمان حاضر شرکت مخابرات ایران پیشنهادی بابت تغییر و افزایش تعرفه مکالمات نداشته و برنامه ای در این زمینه ندارد.
وی با تاکید براینکه بیش از پنج سال است که تعرفه مکالمات تلفن ثابت تغییری نداشته است ، افزود: شرکت های مخابرات استانی به دلیل ثبات تعرفه ، زیان ده هستند.
فیضی خاطرنشان کرد: در صورتیکه پیشنهادی برای افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت و همراه در مخابرات مطرح شود باید در مجمع عمومی مخابرات ایران به تصویب برسد و پس از آن به هیات دولت ارائه شود تا دولت قبل از شهریورماه آن را به مجلس ببرد.
128/20