افزایش خریدوفروش سیمکارت های اعتباری در بازار

موبنا- خریدوفروش سیمکارت های اعتباری همراه اول، تالیا و اپراتور دوم به در سطح اقصی نقاط تهران افزایش محسوسی یافته است.

 به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، علیرغم رکود موجود در بازار سیمکارت های دائمی همراه اول، در این روزها استقبال از سیمکارت های اعتباری به دلیل برخورداری از هزنیه پایین به طور محسوسی افزایش یافته است.
سیمکارت های اعتباری همراه اول، تالیا و اپراتور دوم در بازار آزاد به ترتیب به بهای 30 ، 12 و 7 هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت کارکرده کد یک همراه اول با قیمت 530 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش می رسد.
شماره های رند و مرتب این کد با قیمت بالاتر از  800 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
سیمکارت صفر و کارکرده کد دو نیز به ترتیب با قیمت 560و 335 هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت صفر کدهای سه، چهار و پنج هم به ترتیب 460 ، 330و 330 هزار تومان فروخته می شود.
سیمکارت کارکرده این کدها  نیز به ترتیب با قیمت  310 ، 240و 235 هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
سیمکارت  صفر کدهای شش ، هفت و هشت هم با قیمت 325 ، 305 و 300هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت کارکرده سه کد فوق به ترتیب 225 ، 215 و 195 هزار تومان به فروش می رسد.
هم اکنون تعداد کاربران تلفن  همراه به بیش از 45 میلیون مشترک رسیده است که از این میزان در حدود 5/31 میلیون مشترکان سیمکارت های سیمکارت های همراه اول هستند.
129/20