چریک های مائوئیست هند یک مرکزسرویس دهی تلفن همراه را منفجر کردند

موبنا – چریکهای مائوئیست هند یک مرکز سرویس دهی تلفن همراه و برج مخابراتی آنرا در ایالت بیهارهند منفجر کردند.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از ” بیزینس استاندارد” ،  چریک های یاد شده این عملیات را در جریان اعتصاب اعتراض آمیز 48 ساعته 5 ایالت هند که در اعتراض به اقدام پلیس در منطقه ای در راجستان هند ، انجام دادند.
 به گفته پلیس هند ، یک گروه از هسته چریکی مائوئیستی ” سی پی آی” ، با حمله به ” اورنگ آباد” در ساعت نیمه شب ، با استفاده از دینامیت ساختمان مرکز سرویس دهی تلفن همراه را منفجر کردند.
هنگام حمله چریکها و وقوع انفجار ، هیچکس درساختمان حضور نداشت و به کسی آسیب وارد نشد.
پلیس افزود ، چریک های مهاجم همچنین درساعات نیمه شب یک برج مخابراتی متعلق به یک شرکت خصوصی مخابراتی را در ناحیه ” گایا” منفجر کردند که خسارت بسیار زیاد و کلی به آن وارد شد.
131