تلفن ثابت اعتباری در استان ها راه اندازی می شود

موبنا- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: طرح راه اندازی تلفن ثابت اعتباری بصورت یکپارچه نبوده و هر استان بطور جداگانه نسبت به راه اندازی این سرویس اقدام می کند.

صابرفیضی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با بیان اینکه شرکت های مخابراتی در هر استان به صورت مجزا برای ارایه تلفن ثابت اعتباری اقدام کرده اند، اظهار داشت: خط اعتباری تلفن ثابت همانند تلفن همراه اعتباری عمل می کند و مشترک پیش از مکالمه باید کارکرد خود را پرداخت کند که در اینصورت نیاز به خرید کارت شارژ دارد.
وی پیش از این نیز از ارائه تلفن ثابت اعتباری در برخی استانهای کشور تا پایان امسال خبرداده بود.
به گزارش موبنا در حال حاضر مرکز 40 هزار شماره ای تلفن ثابت برای طرح تلفن ثابت اعتباری در استان فارس به بهره برداری رسیده است.
هزینه نصب هر خط تلفن ثابت اعتباری حدود 10 هزار تومان اعلام شده اما هنوز تعرفه مکالمه از طریق این نوع تلفن مشخص نیست.
128/20