حمایت سازمان گسترش و نوسازی از طرح های “ای سی تی”

موبنا- معاون صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: این سازمان از طرحهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حمایت می کند.

رمضانعلی صادق زاده در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا، با اشاره به حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از صنایع پیشرفته (های تک ) اظهار داشت: پروژه کارت هوشمند سوخت ، پروژه برج الکترونیک شیراز ، طرح سیستم ضدسرقت خودرو و هدایت ناوگان شهری و بین شهری از جمله طرح های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تاکنون توسط این سازمان مورد حمایت قرار گرفته است.
وی گفت: تمامی این پروژه ها طی مشارکت حداکثر 49درصدی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بخش خصوصی شکل می گیرد و امسال نیز حجم سرمایه گذاری درنظر گرفته شده برای این طرح ها 250میلیارد تومان است.
صادق زاده گفت: طرح ها و ایده های بخش خصوصی که دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد بررسی شده و مورد حمایت قرار می گیرند.
128/20