انتقادهای مردمی روزنامه های امروز

روزنامه اطلاعات به نقل از یک مشترک نوشت : "کارمند بخش خصوصی شرکت زیر ساخت های شرکت مخابرات ایران هستم و جا دارد ما را هم از امکانات رفاهی و تفریحی شرکت مخابرات بهره مند کنند . "

روزنامه خراسان به نقل از یک مشترک نوشت :
” با تشکر از مخابرات محترم برای وصل سریع پیامک بعد از روز ، آن هم در قرن 21 “
روزنامه راه مردم به نقل از یک مشترک نوشت :
” بیشتر تلفن های کارتی ایستگاه مترو شوش ، یا گوشی ندارند و یا این که دچار نقص فنی شده اند . از مسوولان شرکت مخابرات تقاضای تعمیر تلفن های کارتی محل مورد نظر را داریم . “