رئیس کمیته مخابرات مجلس:

طرح بیمه کارگزاران روستایی مشکل قانونی دارد

موبنا- رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت:به دلیل واگذاری بخشی از سهام شرکت مخابرات،تصمیم گیری درباره طرح بیمه کارگزاران روستایی با مشکل قانونی همراه است.

علی مطهری درگفت و گوبا خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهارداشت: طرح بیمه گارگزاران روستایی شرکت مخابرات در شورای نگهبان به تایید نرسید، وبا رای جمعی نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
وی با بیان اینکه به دلیل مشکلات موجود درباره این طرح مجمع تشخیص مصلح نظام درصدد حل واتخاذ تصمیم نهایی برآمده است، تصریح کرد:زمان اعلام نتیجه این طرح توسط مجمع مشخص نیست.
مطهری گفت: به دلیل مشکلات موجود مرتبط با طرح بیمه کارگزاران روستایی ،نمایندگان مجلس احتمال ارجاع این طرح رابه مجمع تشخیص مصلحت نظام  بسیار کم ارزیابی می کردند.
به گزارش موبنا نمایندگان در جلسه علنی یکشنبه  گذشته مجلس ، به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی را مجددا بررسی کردند ولی به دلیل اصرار بر مصوبه قبلی خود با 166 رای موافق ، 16 رای مخالف و 10 رای ممتنع ، این طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
براساس ماده واحده این طرح ، شرکت مخابرات ایران مکلف است براساس قوانین تامین اجتماعی و ضوابط و شرایط مقرر در قانون کار ، حق بیمه تمام کارگزاران مخابرات روستایی اعم از شاغل و کارگرانی که به پیمانکار مخابرات روستایی پرداخت کند.
117/20