نفس بازار سیمکارت به شماره افتاد

موبنا- فروشندگان سیمکارت معتقدند که خریدوفروش این کالای ارتباطی در سطح بازار به طور چشمگیری کاهش یافته است.

“علی حیدری” یکی از فعالان این حوزه در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: مدتی است که به دلیل کاهش نقدینگی مردم تقاضا برای سیمکارت های موجود در بازار به خصوص سیمکارت های صفر همراه اول کاهش یافته است.
وی افزود: تنها سیمکارت های اعتباری به دلیل برخورداری از هزینه پایین مشتری دارد.
این فعال بازار تصریح کرد: سیمکارت های اعتباری که شامل همراه اول، تالیا و اپراتور دوم می شود هم اکنون از میانگین قیمت 7 تا 40 هزار تومان در بازار عرضه می شود.
قیمت سیمکارت های موجود در بازار تهران به شرح زیراست:
هم اکنون سیمکارت کارکرده کد یک همراه اول با قیمت 530 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش می رسد.
شماره های رند و مرتب این کد با قیمت بالاتر از  800 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
سیمکارت صفر و کارکرده کد دو نیز به ترتیب با قیمت 560و 335 هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت صفر کدهای سه، چهار و پنج هم به ترتیب 460 ، 330و 330 هزار تومان فروخته می شود.
سیمکارت کارکرده این کدها  نیز به ترتیب با قیمت  310 ، 240و 235 هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
سیمکارت  صفر کدهای شش ، هفت و هشت هم با قیمت 325 ، 305 و 300هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت کارکرده سه کد فوق به ترتیب 225 ، 215 و 195 هزار تومان به فروش می رسد.
هم اکنون تعداد کاربران تلفن  همراه به بیش از 45 میلیون مشترک رسیده است که از این میزان در حدود 5/31 میلیون مشترکان سیمکارت های سیمکارت های همراه اول هستند.
129/20