معاون وزیر ارتباطات در گفت وگو با موبنا :

پروژه اپراتور سوم به هیات دولت ارسال شود

موبنا- معاون وزیر ارتباطات با انتقاد از تاخیر به وجود آمده در اعلام برنده اپراتور سوم تلفن همراه، گفت : اگر ابهاماتی در این پروژه وجود دارد بهتر است که سازمان تنظیم مقررات آن را به هیات دولت ارجاع دهد.

کمال محامدپور در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با اشاره به برکناری کنسرسیوم تامین/ اتصالات به عنوان نفر اول برنده مزایده اپراتور سوم و شروع مذاکره با نفر دوم مزایده – کنسرسیوم زین ایران- اظهار داشت: اگر مذاکره با کنسرسیوم زین نیز به نتیجه نمی رسد، سازمان تنظیم مقررات باید هرچه سریعتر با نفر سوم مزایده وارد مذاکره شود و در غیر اینصورت پروژه را به  هیات دولت ارجاع دهد.
وی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات به عنوان مجری انتخاب اپراتورسوم تلفن همراه کشور باید پاسخگوی ابهامات باشد ، گفت: اگر این پروژه دارای ایرادات قانونی است رگولاتوری باید هرچه سریعتر آن را به وزیر ارتباطات ارجاع دهد تا موضوع در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش موبنا سازمان تنظیم مقررات 23 دی ماه 87 کنسرسیوم تامین / اتصالات را از میان شرکت های حاضر در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه به عنوان برنده این مزایده انتخاب کرد اما 20 اردیبهشت ماه سال جاری وزیر ارتباطات با اعلام کنارگذاشتن این کنسرسیوم از پروژه ، عدم انجام تعهدات مالی را دلیل برکناری اتصالات عنوان کرد.
هم اکنون سازمان تنظیم مقررات با کنسرسیوم زین ایران که متشکل از صندوق بازنشستگی صدا و سیما و اپراتور زین کویت است به عنوان برنده دوم مزایده وارد مذاکره شده اما طی ماه اخیرهیچگونه خبر رسمی در خصوص نتیجه مذاکرات اعلام نشده است.
قرار بود اپراتور سوم تلفن همراه، نیمه اول امسال سیمکارت های خود را وارد بازار کند اما با وجود تاخیر در انتخاب برنده اپراتور ، این امر بعید به نظر می رسد.
128/20