عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران:

مجمع سالانه شرکت های مخابرات استانی برگزار می شود

موبنا- عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران (سهامی عام ) گفت: صورتهای مالی 30 شرکت مخابرات استانی برای ارائه به سازمان حسابرسی در مجمع سالانه مخابرات استانی بررسی می شود.

ناصر یوسف پور در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا، با اشاره به برگزاری مجمع سالانه مخابرات استانی از امروز(سه شنبه)، اظهار داشت: صورتهای مالی مخابرات استانها پس از بررسی با یکدیگر تلفیق شده و در مجمع عمومی سالانه شرکت مخابرات ایران برای ارائه به سازمان حسابرسی ارائه می شود.
وی از برگزاری مجمع عمومی شرکت مادر مخابرات ایران در ماه جاری خبر داد و گفت: پس از برگزاری مجمع مخابرات استانها در این جلسه صورتهای مالی تلفیقی سال 87 مخابرات ارائه می شود.
پیش از این نیز وفا غفاریان رئیس هیات مدیره مخابرات ایران به موبنا گفت: گزارش صورتهای مالی 26شرکت مخابرات استانی آماده تسلیم به سازمان حسابرسی است و با آماده سازی صورتهای مالی 30 استان صورتهای مالی تلفیقی مخابرات نیز آماده خواهد شد.
128/20