رئیس کمیته مخابرات مجلس:

فوریت ادغام وزارتخانه های ارتباطات و راه رای نیاورد

موبنا- رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: نمایندگان مجلس به فوریت طرح ادغام دو وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت راه و ترابری رای ندادند.

علی مطهری در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با بیان اینکه طرح کلی ادغام وزارتخانه ها از 21 به16 وزارتخانه پیش ازانتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در مجلس مطرح شده بود، گفت: دولت ملزم است دراین زمینه لایحه ای را مجلس ارائه کند.
وی گفت: فوریت این طرح بدلیل آنکه به حد نصاب رای نمایندگان نرسید رد شد و هم اکنون این طرح به روال عادی در مجلس بررسی می شود.
مطهری گفت: در صورت تصویب این طرح در مجلس ، دو وزارتخانه را ه و ترابری وارتباطات در دولت دهم ادغام می شود.    
رئیس کمیته مخابرات مجلس افزود: تا پیش از آغاز دولت دهم جزئیات طرح ادغام  وزارتخانه ها مشخص می شود.
به گزارش خبرنگار موبنا این طرح که با هدف کوچک سازی، نوسازی، ادغام و متناسب سازی فعالیت‌ها به منظور ارتقاء بهره وری دستگاه‌های اجرایی و تعریف آن به صورت یک منظومه مسنجم ، کارآمد و اثربخش با قید یک فوریت به مجلس ارایه شده بود.
این طرح با داشتن 18ماده به مجلس ارایه شده بود که نمایندگان با 117 رای موافق، 89رای مخالف و 12رای ممتنع به یک فوریت آن رای ندادند لذا این طرح به صورت عادی در صحن مجلس بررسی خواهد شد.
117/20