طرح یکپارچه سازی شبکه IP مخابرات کشور بررسی شد

موبنا- عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از برگزاری مجمع شرکت های مخابرات استانی خبر داد و گفت: در جلسه امروز ، طرح یکپارچه سازی شبکه IP مخابرات کشور مورد بررسی قرارگرفت.

ناصر یوسف پور در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا ، اظهار داشت: در مجمع 30شرکت مخابراتی، همچنین بحث کاهش مالیات و عوارض کارت های تلفن همگانی مطرح و بررسی شد.
وی با تاکید براینکه مجمع شرکت های مخابراتی استانی هر هفته یکبار برگزار می شود، خاطرنشان کرد: این مجمع با مجمع عمومی سالانه شرکت مخابرات ایران متفاوت است.
128/20