معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفت وگو با موبنا:

پارک فناوری انیمیشن در تهران راه اندازی می شود

موبنا- معاون صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از مشارکت این سازمان با شهرداری تهران و سازمان تبلیغات اسلامی برای راه اندازی پارک فناوری انیمیشن خبر داد.

رمضانعلی صادق زاده در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: این پارک در 50هکتار از اراضی خیابان عباس آباد تهران واقع خواهد شد که امور اجرایی آن تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه بهره برداری از پارک تخصصی فناوری انیمیشن حدود سه سال زمان خواهد برد ، گفت: حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده برای این طرح از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  60میلیارد تومان است.
صادق زاده خاطرنشان کرد: شهرداری تهران زیرساخت های این طرح را در قالب تامین فضا و مجوز بر عهده می گیرد و سازمان تبلیغات اسلامی نیز در زمینه زیرساخت های فرهنگی این طرح مشارکت خواهد داشت.
به گفته معاون صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، شرکت هایی که در حوزه انیمیشن ظرفیت و زمینه رشد دارند در پارک فناوری انیمیشن ساماندهی می شوند و می توان خدمات آنها را به کشورهای منطقه نیز صادر کرد.
128/15