رئیس سازمان خصوصی سازی:

الزامی برای واگذاری سهام شرکت مخابرات تا پایان خرداد ماه وجود نداشت

موبنا- در حالیکه قرار بود سهام بلوکی مخابرات تا پایان خرداد ماه واگذار شود، رئیس سازمان خصوص سازی گفت:هیچ گونه الزامی برای واگذاری سهام شرکت مخابرات تا پایان خرداد ماه وجود نداشت.

 غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رییس سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا درپاسخ به سوالی مبنی براینکه طبق پیوست قانون بودجه سال 88 سهام مخابرات باید درسه ماهه اول امسال واگذار می شد،اظهارداشت: واگذاری سهام شرکت مخابرات تا پایان سال جاری در دستور کار سازمان خصوصی قرار گرفته و براساس قانون این سازمان ، تا پایان سال 88 برای واگذاری سهام  شرکت مخابرات زمان دارد.
وی افزود:هر زمان برنامه ریز های مربوط به خصوصی سازی شرکت مخابرات به اتمام رسد واگذاری بلوکی سهام این شرکت صورت می گیرد.
وی زمان مشخصی را برای واگذاری سهام مخابرات اعلام نکرد و گفت: پس از اتمام کار،احتمال واگذاری سهام مخابرات تا ماه آینده نیز وجود دارد.
به گزارش موبنا شرکت مخابرات ایران در زمان حاضر پس از شرکت نفت ، درآمدزاترین شرکت دولتی محسوب می شود. تا  امروز 30درصد سهام آن واگذار شده و 50درصد باقیمانده باید زیرنظر دبیرخانه هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی که بعنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می کند ، به صورت بلوکی به بخش خصوصی واگذار شود.
از 30درصد سهام واگذار شده این شرکت ، 20درصد به صورت سهام عدالت ، پنج درصد به کارکنان شرکت و پنج درصد  سال گذشته از طریق بورس واگذار شد.
با کشف قیمت و عرضه پنج درصد سهام خرد شرکت مخابرات و معامله دومیلیارد و 239میلیون ازاین سهم ، بیش از شش هزار و 880میلیارد تومان به ارزش بازار سهام کشور اضافه و ارزش کل هفتمین شرکت مشمول اصل چهل و چهار قانون اساسی بالغ بر 17میلیارد دلار برآورد شد.
117/15