گوگل یک میلیون شماره تلفن ذخیره کرد

موبنا – گوگل ( Google ) یک میلیون شماره تلفن برای استفاده در سرویس جدید Google Voice ذخیره کرد.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از ” پی سی وورلد” ، قراربود سرویس Google Voice در هفته جاری راه اندازی شود .هنوز این امر محقق نشده است.
دست اندرکاران گوگل بیکار نمانده و برای اجرای بخشی از برنامه های پیش نیاز سرویس یاد شده ، اقدام به جمع آوری و ذخیره شماره تلفن ها برای راه اندازی سرویس Google Voice کرده اند.
سرویس Google Voice یکی از ابزارهای کاربردی ارایه شده توسط Google Labs است که به کاربر امکان می دهد با استفاده از تلفن از سیستم جستجوی گوگل استفاده کند.
بطور خلاصه نحوه استفاده از سرویس Google Voice مثال کاربر شماره ( تلفن) 6706-623 (650 ) را که شماره سیستم جستجوی صوتی گوگل است ، میگیرد، سیستم بطور خودکار واژه کلیدی را از کاربر سووال می کند و منتظر پاسخ کاربر می ماند  ، با ارایه واژه کلید توسط کاربر، موتور جستجوی گوگل صفحه مورد نظر را یافته ، به روز کرده و دراختیار کاربر می گذارد.
131/15