اوباما دستور داد

نظارت بیشتر FCC بر اپراتورها و تولید کنندگان موبایل

موبنا- رییس جمهور آمریکا از رییس جدید کمیسیون فدرال مخابرات آمریکا خواست که بر اپراتورهای بی سیم و تولید کنندگان تلفن همراه نظارت بیشتری داشته باشد.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، قرار شد رییس جدید FCC  مدیریت اپراتورهای بی سیم و سازندگان تلفن همراه مورد بازبینی قرار دهد.
موافقت نامه‌های انحصاری میان بعضی از بزرگ ترین شرکت‌ها همچون اپل و ارایه دهندگان سرویس‌هایی چون AT&T بخش اصلی و مورد بحث قانونگذاران است.
این قانونگذاران قرار است در مورد اینکه چنین قراردهایی مانع رقابت ها و نوآوری های جدید شود اعمال نظرها و نظارت هایی انجام دهند.
چهار عضو کمیته تجاری مجلس سنا ابتدای هفته جاری  نامه‌ای به کمیسیون فدرال مخابرات آمریکا  نوشتند است از FCC خواستند نتیجه بررسی قراردادهای انحصاری شرکت ها را اعلام کنند همچنین اگر متوجه تخلفاتی در این توافقنامه های انحصاری به طوری که مصرف کنندگان را به انتخاب یا رقابت محدود می کرد،شد در سرعت قوانین جدیدی اعمال کند.
135/15