سود سهام سهامداران حقوقی مخابرات پرداخت می شود

موبنا- سهامداران حقوقی شرکت مخابرات ایران می توانند از امروز سود سهام خود را دریافت کنند.

به گزارش سازمان خبری موبنا، روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: سهامداران حقوقی شرکت مخابرات می توانند برای دریافت سود سهام خود به شعب بانک ملت مراجعه کنند .

گفتنی است با توجه به واریز سود سهام شرکت مخابرات ایران به خزانه دولت و برگشت آن ، سود سهام این دسته از سهامداران با تاخیر پرداخت می شود.

20/128