بهای هرسهم مخابرات کاهش یافت

موبنا- هرسهم شرکت مخابرات ایران به بهای1432ریال در تالار بورس تهران معامله شد.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا بهای هرسهم این شرکت امروز “یکشنبه ” با یک ریال تغییر قیمت، 07/0درصد تغییر و78/0تاثیردرشاخص بورس به 1432ریال رسید.
 امروز تابلوی بورس متقاضیان هرسهم مخابرات را 6فروشنده و19خریدارنشان داد. ارزش معاملات امروزشرکت مخابرات ایران نیز 357 هزارو95 ریال بوده است.
قیمت آخرین معامله روز قبل  1542 ریال بوده است.
117/20