عضو شورای حل اختلاف رسیدگی به جرایم رایانه ای:

لایحه جرائم رایانه ای کاربردهای اصلی خود را ازدست داده است

موبنا- عضو شورای حل اختلاف رسیدگی به جرایم رایانه ای گفت: به دلیل گذشت زمان، لایحه جرائم رایانه ای کاربردهای اصلی خود را از دست داده است.

باقر افخمی در گفت و گو با خبرنگارسازمان خبری موبنا بابیان اینکه لایحه جرائم رایانه ای تلفیقی از نظرات دولت و قوه قضاییه است ،اظهار داشت: به منظورکاربردی کردن لایحه جرائم رایانه ای باید این لایحه به صورت جامع وکارشناسانه ترمورد ارزیابی قرار گیرد. 
افخمی با بیان اینکه لایحه جرائم رایانه ای دوباره به مجلس ارجاع داده شده است ،گفت: باید مرکز پژوهش ها وکمیسیون های مجلس ازصاحب نظران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دراین باره استفاده کنند.
وی تصریح کرد: تا کنون ازنظرات کارشناسان حوزه  ITتنها درتدوین قسمت اول این لایحه استفاده شده و بکار گیری از متخصصان حوزه IT برای تهیه قوانین و لوایح در این حوزه الزامی است.
به گزارش موبنا بیش از شش سال از تدوین لایحه جرایم رایانه ای و اینترنتی در قوه قضاییه و بیش از چهار سال از تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی می گذرد .
این در حالی است که بسیاری از مواد مطرح شده در این لایحه، به دلیل تحولات شتابان تکنولوژیک، دچار تغییر و تحول شده است و نیاز به بازنگری و تجدید نظر و اصلاحات وجود دارد.لایحه جرایم رایانه ای دارای سه بخش و 56 ماده است.
117/20