شبکه اینترنت کشور در حالت عادی است

موبنا-یک مقام مطلع در شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید براینکه شبکه اینترنت در حالت عادی قرار دارد، تاکید کرد: دسترسی کاربران اینترنت مانند گذشته است و این شرکت محدودیتی در ارائه پهنای باند ایجاد نکرده است.

این مقام مطلع در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: تاکنون دستورالعملی مبنی بر محدودیت و کاهش سرعت اینترنت و دسترسی کاربران به شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه نشده است.
وی کاهش سرعت اینترنت را مربوط به حجم ترافیک در ساعات پیک دسترسی عنوان کرد و افزود: طی چند روز اخیر به دلیل شرایط موجود ، استفاده از اینترنت به عنوان ابزار ارتباطی گسترش یافته و این امر باعث افزایش حجم ترافیکی شده که به نظر می رسد طی چند روز آینده وضعیت به حالت عادی برگردد.
به گزارش موبنا، برخی کاربران اینترنت کشور از هفته گذشته از محدودیت و کاهش سرعت دسترسی به اینترنت ابراز نارضایتی می کنند.
ضریب نفوذ اینترنت در کشور 34درصد است و بالغ بر 23میلیون نفر درایران از این شبکه ارتباطی استفاده می کنند.
128/20