سهامداران حقوقی مخابرات امروز سود خود را تحویل بگیرند

سیتنا - سهامداران حقوقی شرکت مخابرات ایران امروز می توانند سود خود را تحویل بگیرند.

به گزارش خبرنگار سیتنا به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات ایران سهامداران حقوقی شرکت مخابرات می توانند برای دریافت سود سهام خود از امروز مورخ 88/3/31  با مراجعه به شعب بانک ملت سود خود را دریافت نماید.
لازم به یادآوری است با توجه به واریز سود سهام شرکت مخابرات ایران به خزانه دولت و برگشت آن ، سود سهام این دسته از سهامداران با تاخیر پرداخت خواهد شد .