مدیر عامل شرکت مخابرات ایران:

ورود NGN به نفع سهامداران است

سیتنا - با حرکت مخابرات به سمت تکنولوژی های جدید، سهامداران سود خواهند برد.

مهندس صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با خبرنگار سیتنا در پاسخ به این سوال که آیا سهامداران این شرکت سرمایه گذاری در بخش NGNرا خواهند پذیرفت یا خیر تصریح کرد: با تغییر تکنولوژی به سمت سیستم های جدید هزینه های جاری کاهش می یابد .
وی ادامه داد: ورود سیستم ها مطابق با تکنو لوژی روز سبب افزایش سرویس ها خواهد شد و می توان سرویس های ارزش افزوده را بهتر و ارزانتر ارائه کرد.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران خاطر نشان کرد: افزایش سرویس های ارزش افزوده سبب کاهش هزینه ها خواهد شد که در نهایت به نفع سهامداران است.