مهمترین جایزه اسپانیا به مخترعان پست الکترونیک و تلفن همراه اعطا شد

موبنا- مهمترین جایزه کشور اسپانیا به دو مهندس آمریکایی مخترع" پست الکترونیک" ( ایمیل)و گوشی تلفن همراه اعطا شد.

 به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از ” مونسترساندکریتیکز” ، این جایزه ها با نام  ” Spanish Prince of Asturias Prize” به دو مهندس یاد شده تعلق گرفت.
این جایزه ها دررشته های ” علوم” و ” تحقیقات فنی” به دومهندس یاد شده اعطا شد.
” مارتین کوپر” (Martin Cooper ) بعنوان پدرگوشی تلفن همراه و ” ریموند ساموئل تاملینسون” (Raymond Samuel Tomlinson ) بعنوان پدر پست الکترونیک ( ایمیل) شناخته می شوند.
این دو مهندس آمریکایی با عرضه دو اختراع یاد شده ، انقلابی در زمینه برقراری ارتباط بین میلیارد ها نفر از افراد کره زمین و در نتیجه پیشرفت علوم و افزایش موقعیت های برابر برای کشورهای درحال توسعه ، برپا کردند.
تاملینسون اولین سیستم پست الکترونیک را بین دو رایانه درسال 1971 میلادی برقرارکرد.مارتین کوپر نیز اولین تلفن همراه را درسال 1973 به جهانیان معرفی کرد.
میزان جایزه ای که به هریک از این دو مهندس مخترع آمریکایی تعلق گرفت ،  50 هزار یورور اعلام شد.
131/20