بهای هر سهم مخابرات افزایش یافت

موبنا- هرسهم شرکت مخابرات ایران به بهای1542 ریال در تالار بورس تهران معامله شد.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا، بهای هرسهم این شرکت امروز”شنبه” با 10ریال تغییر قیمت، 67/0درصد تغییر و83/7تاثیردرشاخص بورس به 1595ریال رسید.
تابلوی بورس متقاضیان هرسهم مخابرات را 72فروشنده و142خریدارنشان داد.ارزش معاملات امروزشرکت مخابرات ایران نیز شش میلیون و132هزارو76 ریال بود.
قیمت آخرین معامله روز قبل  1486 ریال بوده است.
117/20