در حاشیه نا آرامی های اخیر

زیان مخابرات از قطع پیامک

بورس نیوز - جدا از مسایل انتخابات و حاشیه های آن ، اتفاقات قابل توجهی در بورس صورت می پذیرد که از آن جمله می توان به افت قیمت برخی از نماد هایی که توسط سازمان خصوصی سازی عرضه شده بود به زیر قیمت های اولیه اشاره کرد .

جدا از مسایل انتخابات و حاشیه های آن ، اتفاقات قابل توجهی در بورس صورت می پذیرد که از آن جمله می توان به افت قیمت برخی از نماد هایی که توسط سازمان خصوصی سازی عرضه شده بود به زیر قیمت های اولیه اشاره کرد .
سهیلا فروزانی  یکی از فعالان بازار سرمایه و عضو هیأت مدیره کانون سهامداران حقیقی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در این خصوص گفت : بسیاری از فعالان بازار سرمایه قبلاً نیز هشدار داده بودند که بسیاری از عرضه ها با عدم شفافیت روبرو است و با گذشت زمان این موضوع در حال آشکار شدن است .
وی خاطر نشان ساخت : در حال حاضر اقتصاد کشور با مشکلات عدیده ای روبروست که از جمله مهم ترین آنها عدم امنیت سرمایه گذاری است که باعث فرار سرمایه از بخش های مختلف و به تبع آن بازار سرمایه می شود .
وی  افزود بورس ما  از پتانسیل بالایی برای رشد برخوردار است که این موضوع را می توان از پی بر ای پایین بازار و قیمت های مناسب سهام شرکتها دریافت اما دخالت های دولتی و عدم امنیت سرمایه گذاری باعث عدم رشد این بخش از اقتصاد کشور شده است .
فروزانی در ادامه در مورد عرضه های صورت گرفته در راستای اصل 44 به خبر نگار بورس نیوز گفت : برای اینکه مشخص شود قیمت سهام شرکتهای عرضه شده ارزشمند است یا خیر؟ احتیاج به گذر زمان است اما مسئولین دولتی همواره تأکید دارند که قیمت های عرضه شده سهام شرکتها بسیار ارزشمند است حال سوال اساسی اینجاست که اگر قیمت ها ارزشمند هستند چرا دچار افت قیمت می شوند .
وی در پایان با اشاره به برخی از دخالتهای دولتی درشرکت های خصوصی سازی شده به خبر نگار بورس نیوز گفت : بطور مثال در مورد مخابرات می توان گفت : این سهم از ابتدا تاکنون با ابهامات فراوانی روبرو بوده است به عنوان مثال با قطع سرویسهای مخابراتی همچون SMS یا سرویس تماس به دلایل شرایط خاص کشور در مقطع فعلی معلوم نیست آیا دولت ضرر و زیان این موضوع را جبران خواهد کرد یا خیر؟
وی تأکید کرد این موضوع بطور حتم روی عملکرد این شرکت تأثیر گذار خواهد بود و این موضوع نشان دهنده همان بحث عدم امنیت سرمایه گذاری در کشور است که در نهایت موجب عدم مشارکت بخش خصوصی در جایگاههای مختلف اقتصادی می شود .