گوشی های سامسونگ برای فروش در بازار ایران کدگذاری می شوند

موبنا- مدیر فروش شرکت پارس مایکروتل از کدگذاری گوشی های سامسونگ برای عرضه گوشی های این شرکت در کشورهای خاورمیانه با کد 3 خبر داد.

“محسن امینی نیک” در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا ،اظهار داشت: گوشی های سامسونگ در هر منطقه ای از جهان با کد خاص آن منطقه عرضه می شود.
وی با بیان اینکه کدگذاری سامسونگ راه حلی منطقی برای تفکیک مناطق مختلف جهان به شمار می آید، گفت: با این اقدام نمی توان گوشی هایی که از منطقه های دیگر وارد بازار یک کشور می شود در کشورهای دیگر به فروش رساند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال گوشی های M7603 و C3053  که به تازگی  وارد بازار ایران شده است، در سایت های رسمی این شرکت با نام های M7600 و C3050  معرفی شده اند.
 129/20