آی بی ام در بخش تحقیقات ارتباطات موبایلی سرمایه گذاری می کند

موبنا – شرکت آمریکایی " ای بی ام" ( IBM ) مبلغ یک صد میلیون دلاربرای انجام تحقیقات دربخش ارتباطات موبایلی سرمایه گذاری می کند.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از ” سلولارنیوز” ، این سرمایه گذاری با هدف  تحقیق به منظورارتقای سرویس های موبایلی در 5 سال آینده صورت می گیرد.
این سرمایه گذاری برای تحقیق د رسه بخش عمده تحقیقات شرکت آی بی ام – پیشرو فعال سازی موبایل ، پویایی بازارهای نو ظهور موبایلی و تجارب مربوط به کاربرنهایی موبایل – انجام می شود.
 تجزیه و تحلیل ،  ایمنی ، پوشیدگی( یا خلوت) و میان افزار کاربری و سیستم هدایتگر از جمله مواردی هستند که دراین تحقیقات روی آنها تمرکز می شود.
” گورودوت باناوار” مدیر جهانی بخش تحقیقات آی بی ام در هند ،  گفت :  وسایل همراه به تدریج در همه جا حضورشان را تثبیت می کنندد و در بخش های بسیاری از جمله جغرافیایی ، اقتصادی و اجتماعی بر دیگر وسایل برتری دارند.
وی افزود ،  با درنظر گرفتن ضریب نفوذ بالای این وسایل و میان افزار کاربری ساده و اهمیت میزان هزینه و سود دهی برای کاربر نهایی ، برقراری ارتباط از طریق تلفن همراه ، تعیین کننده پیشرو در آینده مخابرات و تبادل اطلاعات است.
شرکت ” آی بی ام ”  (IBM (International Business Machines) تولید کننده انواع رایانه های خانگی و نرم افزار و تجهیزات وقعطات آنها است که درسال 1924 در آمریکا تاسیس شده و دفتر مرکزی آن نیز در نیویورک قراردارد.
131