شنا درخلاف جهت رودخانه

موبنا- حدود 3 سال از زمان تصمیم دولت مبنی بر افزایش ناگهانی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از4 به 60 وسپس کاهش آن به 25 درصد کنونی می گذرد اما گویا این رویه همانند شنا کردن در خلاف جهت روخانه است.

 باید دید در طی این سه سال، با اتخاذ تصمیم افزایش تعرفه واردات گوشی چه دستاوردهایی نصیب کشورودستگاه های  مرتبط شده است؟
درطی این سالها تولید که هدف غایی افزایش تعرفه بود، همچنان مغفول مانده و گویا نه راه پیش دارد نه راه  پس.
واردات نیز حال و روز خوشی ندارد. با افزایش تعرفه، واردکنندگان رسمی دیگر رمقی برای مقابله با سیل عظیم واردات گوشی از طرف  فعالان غیر قانونی نداشتند وندارند.
طی این مدت مصرف کننده بازنده نهایی بازی پازل تعرفه بود و قشر مصرف کننده برای خرید ارزان تر چاره ای جز تمایل به پرداخت  پول برای گوشی قاچاق  ندارد.
این در حالیست که درطی سه سال گذشته دولت نیز محصولی از مزرعه بی حاصل تعرفه درو نکرد و با خشکسالی مواجه بود.
دراین مدت دولت درآمد خود از محل واردات  قانونی گوشی و مالیات شرکت های خدمات دهنده در این راستا را ازدست داد.از سویی دیگر در طی این سه سال  توان ونیروی بسیاری صرف مقابله  با قاچاق گوشی تلفن همراه شد که خود هزینه ای گزاف بر دوش دولت نهاد.
حال با نگاهی به سال های گذشته و عملکرد مسوولان در بخش گوشی تلفن همراه که بازار جذاب برای حداقل 45 میلیون مشترک است، می توان دید که شنا کردن در خلاف جهت رودخانه سرانجامی ندارد و باید با اتخاذ تصمیم درست و اعمال تعرفه مناسب این بازار آشفته را به سرمنزل مقصود رساند.
117/20