برج آنتن تلفن همراه در آفریقا برای هواشناسی مورد استفاده قرار می گیرد

موبنا- باهمکاری شرکت های اپراتوری تلفن همراه در آفریقا و سازمان هواشناسی کشورهای این منطقه، از برج های آنتن تلفن همراه برای فعالیت های هواشناسی استفاده می شود.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از ” سلولار نیوز” ، درراستای این همکاری مشترک ، از پنج هزار برج مخابراتی شرکت های اپراتوری تلفن همراه ازجمله شرکت ” زین” ( Zain ) درسراسرقاره  آفریقا استفاده خواهد شد.
این طرح از سوی شرکت ها و سازمانها ی گوناگون از جمله انجمن جهانی بشردوستی ، شرکت اریکسون ، سازمان جهانی هواشناسی و انستیتو زمین در دانشگاه کلمبیا مورد پشتیبانی قرارگرفته است.
قاره آفریقا دارای شبکه سازمان هواشناسی است که استاندارد آن هشت برابر پایین تر از حداقل استانداردها است.
این قاره کمتر از 200 ایستگاه هواشناسی مطابق با استانداردهای سازمان جهانی هواشناسی دارد،در حالی که تعداد این ایستگاهها در هریک از مناطق اروپا ، آمریکای شمالی و بخش هایی از آسیا ، بالغ برهزاران واحد است.
131/20