به دلیل اختلالات شدید در سرویس‌های تلفن همراه؛

سهامداران مخابرات فروشنده شده‌اند

ایلنا - با توجه به احتمال کاهش درآمدزایی این شرکت به دلیل اختلال در شبکه تلفن همراه، هیچ تقاضایی برای خرید سهام این شرکت در بازار سرمایه وجود ندارد و روند کاهشی قیمت این سهم در روزهای اخیر تشدید شده است.

به دنبال ایجاد اختلال در پیامک‌ها و قطع و اختلال شبکه ارتباطی اپراتور دولتی تلفن همراه در یک هفته اخیر، سهام شرکت مخابرات با صف فروش شدیدی مواجه شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در حال حاضرحدود 3 میلیون سهم از سهام شرکت مخابرات ایران توسط سهامداران در معرض فروش در بورس قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، فروشندگان سهام مخابرات بیشتر از افراد حقیقی و سهامداران کوچک هستند که وضعیت فعلی را موجب افزایش ریسک مالکیت این سهام می‌دانند.
در همین حال با توجه به احتمال کاهش درآمدزایی این شرکت به دلیل اختلال در شبکه تلفن همراه، هیچ تقاضایی برای خرید سهام این شرکت در بازار سرمایه وجود ندارد و روند کاهشی قیمت این سهم در روزهای اخیر تشدید شده است.