چینی ها پروژه وایمکس اسپادان را اجرا می کنند

موبنا- مدیرعامل اسپادان با بیان اینکه این اپراتور برای نصب تجهیزات سرویس وایمکس در مرحله انتخاب پیمانکاراست، گفت: چینی ها پروژه وایمکس اسپادان را اجرا می کنند.

شهرام ستایشی در گفت وگو با خبرنگارسازمان خبری موبنا، اظهار داشت :نصب تجهیزات پروژه وایمکس اسپادان به عهده  پیمانکاران ایرانی خواهد بود.
وی با بیان اینکه سفارش های پروژه به شرکت های چینی حدود دو تا سه ماه طول می کشد، گفت: اسپادان برای ارائه سرویس مذکور به مشترکان تا پایان آذرماه فرصت دارد و باید سرویس وایمکس را در شش سال به 20هزار مشترک ارائه کند.
ستایشی با تاکید براینکه “وایمکس” تکنولوژی جدیدی محسوب می شود و شبکه هایی  که در سطح دنیا این سرویس را ارائه می کنند بسیار محدود است، ادامه داد: هم اکنون شرکت های چینی با استقبال از این پروژه،  آماده راه اندازی و نصب این سرویس در کشورهستند.
مدیرعامل اسپادان تصریح کرد: هم اکنون شبکه سراسری که بتواند در زمینه سرویس وایمکس مشترکان را در کشور پشتیبانی کند، بسیار محدود است.
به گزارش موبنا برای دسترسی به شبکه های پرسرعت، چهار اپراتور مبین نت، ایرانسل، اسپادان و رایانه دانش بر اساس پروانه صادر شده می توانند خدمت وایمکس را در قالب کاربری ثابت عرضه کنند.
اپراتورهای ارایه دهنده خدمات وایمکس ، 9ماه فرصت دارند تا سرویس های مبتنی بر این فناوری را عرضه کنند و 80درصد مراکز استان ها را تحت پوشش قرار دهند.
شرکت ارتباطات مبین نت که در 30استان مجوز ارایه خدمات باند وسیع را دریافت کرد با حق امتیاز پایه  862 میلیارد ریال بیشترین میزان حق امتیاز را کسب کرده است.
“حق امتیاز پایه ایرانسل 524 میلیارد بود که جمع مبلغ بدست آمده از مزایده 6903 میلیارد ریال و مبلغ جمع امتیاز اسپادان نیز با حق امتیاز پایه 71میلیارد ریال ، مبلغ 90میلیارد ریال است .
40درصد مبالغ حق امتیاز در زمان صدور پروانه و الباقی نیز هر سال به میزان 10 درصد از برندگان دریافت می شود.
117/20