معاون سازمان تنظیم مقررات در گفت وگو با موبنا:

عرضه 21درصد سهام ایرانسل در بورس پیگیری می شود

موبنا- معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از پیگیری این سازمان برای عرضه 21درصد سهام اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان – ایرانسل در بورس خبر داد.

لطف الله سبوحی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا، اظهار داشت: طبق شرایط پروانه اپراتور دوم تلفن همراه کشور ، 21درصد سهام اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان- ایرانسل سه سال از زمان لازم اجرا شدن پروانه باید در بازار بورس واگذار شود.
وی گفت: تیرماه سال جاری این سه سال تمام شده و براساس شرایط پروانه سازمان تنظیم مقررات این مسئله را پیگیری خواهد کرد.
سبوحی با تاکید بر اینکه اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان – ایرانسل برای عرضه سهام خود هنوز وقت دارد و تخلف نکرده است ، ادامه داد: عرضه سهام و ورود به بازار بورس کار ساده ای نیست و وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات باید با اپراتور ایرانسل وارد مذاکره شوند.
به گزارش موبنا در زمان تدوین پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ، شریک خارجی 70درصد سهم را داشت که با مخالفت مجلس این سهم به 49درصد کاهش یافت و 51 درصد مابقی نیز به شرکای داخلی اختصاص یافت.
اما از آنجایی که پروژه اپراتور دوم با هدف خصوصی سازی در حوزه تلفن همراه شکل گرفت، مقرر شد که این 51درصد سهم به تنهایی در اختیار شرکای داخلی – بنیاد مستضعفان و صاایران – قرار نگیرد و هر یک از این شرکا 15درصد سهم داشته و 21درصد به بانک ملی ایران برسد و 49 درصد سهام این اپراتور نیز در اختیار طرف خارجی (ام تی ان آفریقای جنوبی) قرارگیرد.
براین اساس ، دارندگان این پروانه متعهد شدند که 21درصد سهام آن بعد از دو سال در بورس عرضه شود و به نوعی خصوصی سازی با معنای دقیق آن در این بخش اجرایی شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت هشتم که در زمان وی اسناد مزایده اپراتور دوم تلفن همراه کشور تدوین شد پیش از این به موبنا گفته بود که طبق پروانه فعالیت اپراتور دوم، باید بعد از دو سال سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار می شد و از زمان دریافت پروانه ایرانسل حدود چهار سال می گذرد و نرفتن این شرکت به بورس نوعی تخلف است.
نزدیک به سه سال از عرضه سیم کارتهای ایرانسل در بازار می گذرد و این اپراتور به گفته مسوولان سازمان تنظیم مقررات حدود 12 میلیون و به ادعای خود مسوولان آن بیش از 14 میلیون مشترک دارد.
128/