نگاهی به بازار سیمکارت در هفته ای که گذشت

موبنا- طی هفته ای که گذشت مشتریان تمایل زیادی به سیمکارت های شماره های رند نشان دادند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری و اطلاع رسانی موبنا، برغم استقبال از سیمکارت های اعتباری ، سیمکارت های اعتباری تالیا و ایرانسل هفته ای با ثبات را تجربه کردند.
طی هفته ای که گذشت بهای سیمکارت صفر همراه اول با کد “2” و”3″ و “4”، 600 ، 490، 370 هزار تومان و کدهای پنج و شش و هفت و هشت 365، 345، 335 و 0310هزار تومان فروخته شد.
در این بازار سیمکارت های کار  کرده همراه اول با کد “1” و “2” و “3” و “4” به بهای 580، 370،315 ، 255 هزار تومان و کدهای پنج و شش و هفت و هشت نیز به نرخ 250 ، 230 ، 220 و 200 هزار تومان به فروش رسید.
در بازار آزاد سیمکارت های اعتباری همراه اول و ایرانسل به بهای  30 و 7 هزار تومان در بازار آزاد سیمکارت به فروش رسید.
بیش از 46 میلیون سیمکارت توسط سه اپراتور ملی همراه اول ، تالیا و ایرانسل عرضه شده است که بیش از دو سوم از این تعداد، سیمکارت اعتباری است.
129/20