یونان نیز مشخصات دارندگان تلفن همراه اعتباری را ثبت می کند

موبنا- کاربران پیش پرداخته یا اعتباری تلفن های همراه در یونان باید هویت و مشخصات خود را ثبت کنند.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این اقدام یونان در مبارزه با مهاجران غیر قانونی و جنایتکاران صورت گرفته است.
به گفته مقامات یونانی دارندگان تلفن های همراه بی نام از این دستگاه ها برای آشوب و بر هم زدن آرامش و به وجود آوردن جنگ و دعوا استفاده می کنند.
موبایل های پیش پرداخته بسیار هوشیارانه ای به شکل غیر قانونی مورد استفاده قرار می گیرد.
کاربران در طول المپیک سال 2004 در آتن برای اغتشاش از این مدل سیم کارت ها استفاده کرده و اوضاع عمومی را بر هم می زدند.
بر اساس این قانون کاربران سیم کارت های پیش پرداخته یا اعتباری تا 30 ژوئن 2010 وقت دارند که شماره های خود را با هویت شخصی شان ثبت کنند.
135/20