انتقادهای مردمی روزنامه های امروز

روزنامه اطلاعات به نقل از یک مشترک نوشت : " در پاساژ بزرگ علاالدین واقع در خیابان جمهوری که مرکز فروش انواع تلفن همراه است ، برخی از فروشندگان نوشته ساخت چین را از روی لوازم جانبی گوشی های تولیدی این کشور بر می دارند و به جای آن عبارت ساخت کره می چسبانند تا گرانتر بفروشند . "

روزنامه جام جم به نقل از یک شهروند نوشت :
” بازنشستگان اداره پست یک سال است معوقه مطالبات خود را دریافت نکرده اند . “
روزنامه سرمایه به نقل از یک کاربر نوشت :
” سرعت اینترنت خیلی پایین است . دیروز مدارکم را باید برای یکی از شهرهای اطراف ای میل می کردم که نشد و مجبور شدم کل این مسافت را تا آن شهر بروم که ای کاش می شد با یک دقیقه حل شود کل روز وقت مرا گرفت . “