سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران در گفت وگو با موبنا:

دانشگاه شیراز و علم و صنعت به طرح آپا می پیوندند

موبنا- سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران با اشاره به گسترش طرح "آگاهی رسانی ، پشتیبانی و امداد حوادث رایانه ای " از پیوستن دانشگاههای علم و صنعت تهران و دانشگاه شیراز به این طرح خبرداد.

عباس ظریفکار در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا ، با بیان اینکه طرح “آپا” هم اکنون درهفت دانشگاه و هفت سوژه در حال پیگیری است، اظهار داشت: با پیوستن دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شیراز مباحث تلفن همراه نیز به سوژه های این طرح افزوده خواهد شد.
وی با تاکید براینکه سوژه های مدنظر در طرح آپا تنها سوژه های مطرح در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات نیستند، ادامه داد: با توجه به اینکه این طرح، تجربه اول بود در فاز نخست با هفت دانشگاه شروع کردیم و توانایی آپا را در دانشگاههای کشور از بعد اعضای هیات علمی و دانشجوها مورد ارزیابی قرار دادیم.
ظریفکار افزود: هم اکنون بعد از گذشت یک سال از این طرح ، جنبه های جدید این موضوع برای اعضای هیات علمی و هم برای دانشجوها مشخص شده و حدود 250 نفر متخصص در این زمینه بکار گرفته شده اند.
وی گفت: با گسترش آپاها در دانشگاههای کشور این طرح در حوزه تلفن همراه نیز باید توسعه یابد.
طرح آپا از یک سال قبل درهفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، امام حسین، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، فردوسی مشهد، یزد و تربیت مدرس شروع شد و در حال حاضر فاز اول آن دراین دانشگاهها به پایان رسیده است .
128/20