قیمت سیمکارت ثابت ماند

موبنا- قیمت سیمکارت همراه اول در بازار امروز تلفن همراه ثابت ماند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، تعادل در عرضه و تقاضا برای سیمکارت های دائمی همراه اول باعث شده تا نوسان قیمت در این نوع سیمکارت ها دیده نشود.
فروشندگان معتقدند با استمرار این روند، احتمال کاهش قیمت این کالای ارتباطی در بازار طی روزهای آینده شدت می گیرد.
هم اکنون سیمکارت کارکرده کد یک همراه اول با قیمت 550 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش می رسد.
شماره های رند و مرتب این کد با قیمت بالاتر از  800 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
سیمکارت صفر و کارکرده کد دو نیز به ترتیب با قیمت 590و 350 هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت صفر کدهای سه، چهار و پنج هم به ترتیب 470 ، 340و 340 هزار تومان فروخته می شود.
سیمکارت کارکرده این کدها  نیز به ترتیب با قیمت  310 ، 245و 240 هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
سیمکارت  صفر کدهای شش ، هفت و هشت هم با قیمت 330 ، 310 و 300هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت کارکرده سه کد فوق به ترتیب 230 ، 220 و 200 هزار تومان به فروش می رسد.
در بازار آزاد سیمکارت های اعتباری تالیا ، ایرانسل و همراه اول  نیز به بهای 11 ، 7 و 30 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش می رسد.
129/20