شیوه جدید ارسال پیامک

جام جم - بعضی‌ها خیلی ناشکرند. همیشه نیمه خالی لیوان (یا وان) را می‌بینند. به محض این که چهار روز نمی‌توانند از موبایلشان پیامک در کنند، همچین غمباد می‌گیرند که اگر کسی نداند، خیال می‌کند طرف کشتی تایتانیکش غرق شده.

فقط این را می‌بیند که فعلاً و موقتاً  به خاطر پاره‌ای شرایط حساس مملکتی  سیستم ارسال پیامکش از حیز انتفاع افتاده، اما این را نمی‌بیند که الحمدلله سیستم ارسال بلوتوثش کماکان به قوّت خود باقی است و افراد می‌توانند در کانون گرم خانواده، دور هم جمع شوند برای همدیگر بلوتوث در کنند.

از سر حکمت:

خدا گر ز حکمت ببندد دری   / ز رحمت گشاید در دیگری
پیامک اگر در نشد، در عوض  /  بلوتوث دارد بسی مشتری

می‌گویم: چند روز است که نه پیامکی گرفتم، نه پیامکی فرستادم. کانّه اجاق موبایلم کور شده!

می‌گوید: ولی من که همین الان یک پیامک برای یکی از دوستان فرستادم.

با تعجب می‌گویم: مگه می‌شه؟…..چطور فرستادی؟

خیلی جدی می‌گوید: هیچی، یک روش جدید ارسال پیامک پیدا کردم که حرف ندارد.

جدی تر از او می‌گویم: خب بگو ما هم یاد بگیریم. رفاقتی گفتند.

لبخندی می‌زند و می‌گوید: هیچی، برداشتم متن پیامک را روی کاغذ نوشتم، زنگ زدم یک پیک موتوری آمد پیامک را برای دوستم برد. فقط باید شانس بیاری که سرعت پیک هم کم نشده باشد. خیابان‌های شهر پر از سرعت‌گیر است.

پیش خودتان بماند: راستش از حسّ این که یک کسی هم پیدا شد ما را سر کار گذاشت، ابتدائاً کمی ‌حرصم گرفت؛ اما بعدش که کمی‌بیشتر فکر کردم؛ بیشتر حرصم گرفت. دیدم خدا وکیلی خیلی هم پر بیراه نمی‌گوید. از قدیم گفته‌اند کاچی به از هیچی است.