سرپرست فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت وگو با موبنا خبر داد:

برقراری ارتباط مجازی میان 700 نقطه قضایی کشور

موبنا- سرپرست دفتر آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از برقراری ارتباط بین 700 نقطه قضایی و ستادی از طریق بستر مخابراتی و در چارچوب طرح شبکه گسترده اختصاصی (VPN) خبر داد.

بردیا صدرنوری در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا، با اشاره به اجرای طرح مدیریت پرونده قضایی یا دادگاه الکترونیکی، اظهار داشت: پس از انجام بررسی های جامع  و به موازات تکمیل نرم افزار مدیریت پرونده قضایی (CMS ) برنامه ریزی برای گسترش سیستم انجام شد و طی سه سال اخیر زیرساختهای شبکه و تجهیزات این سیستم در مجتمع های قضایی آماده شد و کارکنان دفتری دادگاهها، آموزشهای لازم را در این باره طی کردند.
وی، ادامه داد: هم اکنون طراحی،  اجرا و تجهیز شبکه داخلی در تمامی مجتمع های قضایی در مراکز استان ها صورت پذیرفته است و تیم های کارشناسی طراحی، مشاوره و نظارت شبکه تشکیل شده است.
صدرنوری به برنامه ریزی ، طراحی شبکه و تهیه RFP برای دادگستری‌ها و نقاط قضایی مراکز استان‌ها و شهرستان ها، کاخ دادگستری و برخی ساختمان های ستادی مرتبط اشاره کرد و گفت: نظارت بر اجرای شبکه در 30 استان کشور و بیش از 500 شهر و بخش کشور انجام گرفته است.
وی از بهره برداری از شبکه رایانه ای در بیش از 700 ساختمان دادگستری کشور با بیش از دومیلیون و چهارصد هزار متر کابل کشی خبر داد و گفت: طراحی، تجهیز و برقراری ارتباط بین بیش از 700 نقطه قضایی و ستادی از طریق بستر مخابراتی و در چارچوب طرح شبکه گسترده اختصاصی (VPN) قوه قضاییه انجام پذیرفته است.
به گفته این مقام مسئول بیش از شش هزار شعبه دادسراها و دادگاهها، دیوان عالی کشور و شوراهای حل اختلاف تجهیز رایانه ای شده و بیش از شش هزار نفر از پرسنل شعب دادسراها و دادگاههای کشور، در قالب 300 دوره آموزش دیده اند.
وی پیش از این نیز از ایجاد بانک اطلاعات مرکزی برای پیشینه همه پرونده های قضایی کشور در راستای ایجاد طرح دادگاه الکترونیکی خبر داده بود.
128/20