برخی از سیمکارت های اعتباری ثبت نام شده همراه اول فعال نمی شود

موبنا- نایب رئیس هیات مدیره کانون سراسری دفاترخدمات ارتباطی ازعدم فعال سازی سیم کارت های اعتباری ثبت نامی همراه اول خبر داد و گفت: این سیمکارتها که قرار بود ظرف 72 ساعت فعال شود بعد از دو هفته همچنان غیرفعال است.

عبدالمجید امین در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهارداشت: نزدیک به دوهفته است که سیمکارت اعتباری 22 هزار و 500  تومانی همراه اول که با وعده  تحویل 72 ساعت ثبت نام شده فعال نمی شوند.
 وی گفت: این سیمکارت ها دردفاتر خدمات ارتباطی ثبت نام شده ووجه آن به حساب  شرکت همراه اول واریز شده است ، اما متاسفانه  باردیگر شرکت ارتباطات سیارو شرکت های وابسته استانی خلف وعده کرده اند.
امین با بیان اینکه بسیاری ازمشترکان جهت فعال سازی دو طرفه سیم کارت معترض هستند، ادامه داد: مشترکان همراه اول دراین باره با مشکل مواجه شده اند اداره های مربوطه سرگردان هستند.
وی افزود:دفاترخدمات ارتباطی شرکت های ارائه کننده خدمات هستند وبدنام کردن آنها باعث  بی اعتباری شرکت های ارائه دهنده خدمات از الجمله ارتباطات سیارمی شود .
وی خاطرنشان کرد: همراه اول باید زیر ساخت های مناسب را آماده کرده وسپس نسبت به ثبت نام سیم کارت های خوداقدام کنند.
117/20