معاون ارتباطات و برنامه ریزی :

کاربردهای ICT باید در برنامه پنجم دستگاه ها لحاظ شود

ایسکانیوز- دستگاه های اجرایی می بایست چگونگی عملیاتی شدن کاربردهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در برنامه پنجم توسعه خود مد نظر قرار دهند.

به گزارش روز سه شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران “ایسکانیوز” مهندس عبدخضر کامرانی ، معاون ارتباطات و برنامه ریزی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به زیرساخت های ایجاد شده در حوزه ICT توسط وزارت ارتباطات ، دستگاه های اجرایی باید از آن ها در جهت خدمت رسانی به مردم استفاده کنند.
وی افزود: این موضوع در برنامه پنجم مد نظر قرار گرفته و بر همین اساس نیز دستگاه های اجرایی می بایست چگونگی عملیاتی شدن این کاربردها را در برنامه پنجم توسعه خود لحاظ کنند.
معاون ارتباطات و برنامه ریزی با اشاره به نام گذاری سال جاری به نام سال اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: استفاده از فناوری اطلاعات یکی از راه کارهای اساسی اجرای این خواسته مقام معظم رهبری است .
وی ادامه داد: با راه اندازی کاربردهای دولت الکترونیکی ، فراگیری الکترونیکی ، سلامت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی می توان به صورت سالانه صرفه جویی بسیاری را برای کشور محقق کرد.
مهندس عبد خضر کامرانی با بیان این مطلب که وظیفه ایجاد زیرساخت های لازم برای پیاده سازی این کاربردها بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است ، گفت: با تلاش های صورت گرفته و در حال حاضر این زیرساختها از وضعیت بسیار خوبی برخوردار بوده و آماده پیاده سازی کاربردها روی آن ها هستند.
وی با اشاره به بخشنامه دولت خاطرنشان کرد: بر اساس این بخشنامه نیز ایجاد شاخص های بخشی، بر عهده وزارت ارتباطات است و متولی ایجاد شاخص های فرابخشی، دیگر دستگاه های اجرایی هستند.
وی تاکید کرد: معتقدیم ، محور برنامه های پنجم توسعه کشور می بایست روی کاربردهای فناوری اطلاعات استوار باشد .