تقاضا برای سیمکارت شماره های رند 0919 افزایش یافت

موبنا- فعالان بازار از افزایش تقاضا برای شماره های رند سیمکارت 0919 در سطح بازار تلفن همراه خبر داد.

به گزارش خبرنگار سازمان موبنا به گفته فروشندگان، مدتی است که تقاضا برای سیمکارت شماره های رند در نقاط مختلف تهران افزایش یافته است.
سیمکارت های شماره رند 0919 همراه اول از 40 هزار تومان شروع می شود و تا سقف 120 در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
سیمکارت های دائمی همراه اول نیز در بازار امروز تهران بدون هیچ نوسان قیمتی در بازار عرضه شد.
 هم اکنون سیمکارت کارکرده کد یک همراه اول با قیمت 550 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش می رسد.
شماره های رند و مرتب این کد با قیمت بالاتر از  800 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
سیمکارت صفر و کارکرده کد دو نیز به ترتیب با قیمت 590و 350 هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت صفر کدهای سه، چهار و پنج هم به ترتیب 470 ، 340و 340 هزار تومان فروخته می شود.
سیمکارت کارکرده این کدها  نیز به ترتیب با قیمت  310 ، 245و 240 هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
سیمکارت  صفر کدهای شش ، هفت و هشت هم با قیمت 330 ، 310 و 300هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت کارکرده سه کد فوق به ترتیب 230 ، 220 و 200 هزار تومان به فروش می رسد.
در بازار آزاد سیمکارت های اعتباری تالیا و ایرانسل نیز به بهای 11 و 7 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش می رسد.
129/20