معاون ارتباطات و برنامه ریزی :

کاربردهای ICT باید در برنامه پنجم دستگاه ها لحاظ شود

موبنا- معاون ارتباطات و برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی باید چگونگی عملیاتی شدن کاربردهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در برنامه پنجم توسعه خود مد نظر قراردهند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا به نقل ازروابط عمومی ارتباطات و فناوری اطلاعات، عبدخضر کامرانی اظهار داشت: با توجه به زیرساخت های ایجاد شده در حوزه ICT توسط وزارت ارتباطات ، دستگاه های اجرایی باید ازآنها در جهت خدمت رسانی به مردم استفاده کنند.
وی افزود: این موضوع دربرنامه پنجم مد نظر قرار گرفته است و نیز دستگاه های اجرایی باید چگونگی عملیاتی شدن این کاربردها را در برنامه پنجم توسعه خود لحاظ کنند.
معاون ارتباطات و برنامه ریزی با اشاره به نام گذاری سال جاری به نام سال اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: استفاده از فناوری اطلاعات یکی از راه کارهای اساسی اجرای این خواسته مقام معظم رهبری است .
وی ادامه داد: با راه اندازی کاربردهای دولت الکترونیکی ، فراگیری الکترونیکی ، سلامت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی می توان به صورت سالانه صرفه جویی بسیاری را برای کشور محقق کرد.
کامرانی با بیان اینکه وظیفه ایجاد زیرساخت های لازم برای پیاده سازی این کاربردها بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است ، گفت: درحال حاضر این زیرساختها از وضعیت بسیار خوبی برخوردار بوده و آماده پیاده سازی کاربردها روی آنها هستند.
وی با اشاره به بخشنامه دولت خاطرنشان کرد: بر اساس این بخشنامه نیز ایجاد شاخص های بخشی، بر عهده وزارت ارتباطات است و متولی ایجاد شاخص های فرابخشی، دیگر دستگاه های اجرایی هستند.
وی تاکید کرد: محوربرنامه های پنجم توسعه کشور باید روی کاربردهای فناوری اطلاعات استوار باشد .
117/20