شرکت مخابرات ایران با ارسال نامه ای رسمی به بورس اعلام کرد:

بیمه کارگزاران روستایی تاثیری برافزایش ویا کاهش سهام مخابرات ندارد

موبنا- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: مخابرات با ارسال نامه ای رسمی به سازمان بورس اعلام کرده است که بیمه کارگزاران روستایی، هیچ گونه تاثیری برافزایش ویا کاهش سهام این شرکت نخواهد داشت.

صابر فیضی در گفت وگو با خبرنگارسازمان خبری موبنا با تایید این خبراظهار داشت: تا کنون به صورت رسمی درباره بیمه کارگزاران روستایی،مصوبه ای به مخابرات ابلاغ نشده است اما این شرکت درباره این موضوع به صورت قانونی عمل می کند.
 وی درپاسخ به اینکه مصوبه بیمه کارگزاران روستایی مورد تایید شورای نگهبان قرارنگرفته است، گفت:مخابرات اطلاعی دراین باره ندارد.
 فیضی افزود: تصویب طرح بیمه کارگزاران روستایی، موضوعی است بین مجلس و شورای نگهبان و مخابرات دراین باره دخالت نمی کند.
به گزارش موبنا، علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس روز گذشته اعلام کرد که طرح بیمه گارگزاران روستایی شرکت مخابرات در شورای نگهبان به تایید نرسیده واحتمال ارجاع این مصوبه  به مجمع تشخیص مصلحت نظام  بسیار کم است.
  دردی ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، به دلیل جمع آوری باجه های تلفن روستایی و بیکار شدن حدود 40هزار نفر کارگزاران مخابرات روستایی با سابقه 8تا 25سال این افراد بیمه شوند اما این مصوبه به دلیل نامشخص بودن منابع مالی ، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
در صورت اجرای این طرح شرکت مخابرات باید حدود200تا 300میلیارد تومان بابت بیمه کارگزاران روستایی منظور کند که دراین حالت سود آوری این شرکت به شدت کاهش می یابد.
117/20