اختلاف نظر‌ها موجب برکناری مدیر عامل مخابرات ایران شد

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: برخی اختلاف نظرها بین هیات مدیره و مدیر‌عامل موجب جابجایی مدیر‌عامل مخابرات ایران شد.

داوود زارعیان سخنگوی شرکت مخابرات ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار دنیای ارتباطات باشگاه خبرنگاران؛ با اشاره به صحت برکناری مدیر عامل مخابرات ایران اظهار کرد: مدیر عامل مخابرات ایران  پس از گذشت 9 ماه از انتصاب از مدیر‌عاملی شرکت مخابرات ایران برکنار و مدیر اسبق حراست و مدیر‌عامل فعلی قم به عنوان سرپرست جایگزین وی شد.

وی با بیان اینکه برکناری مدیر‌عامل مخابرات تنها جابجایی بوده است، افزود: برخی اختلاف‌نظر بین هیات مدیره و مدیر‌عامل بود که موجب جابجایی شد و در حال حاضر مهندس دهناد به عنوان سرپرست هستند.

منبع: باشگاه خبرنگاران