وزیرارتباطات فردا در مجلس حاضر می شود

موبنا-وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات فردا سه شنبه برای پاسخگویی به سئولات جمعی از نمایندگان به مجلس می رود.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا محمد سلیمانی با حضوردرکمیسیون صنایع و معادن به سئوالات  قاضی پور نماینده ارومیه پاسخ می‌دهد.
سرویس رومینگ GSM روستایی وبرخی دیگر مباحث فنی ومخابراتی استانی ازجمله سئولاتی است که وزیر فردا ارتباطات  پاسخ خواهد داد.
گفتنی است درخصوص وضعیت اپراتور سوم و کنار گذاشته شدن اتصالات  سئوال خاصی  ازجانب نمایندگان مجلس مطرح نمی شود.
117 /20